ECHA upraszcza rejestrację

Został opublikowany wykaz substancji, które mogą podlegać złożeniu w znaczniku III rozporządzenia REACH. Wskazane tam warunki są znacznie uproszczone, szczególnie w ujęciu substancji od 1 do 10 ton. Wspomniany wykaz ma w założeniu pomóc podmiotom dokonującym rejestracji w dostosowaniu wymagań w zakresie po

Więcej

Echa - konsultacje

W sprawie 29 wniosków ECHA podjęła konsultacje dotyczące udzielania zezwoleń dla 47 zastosowań.  Potrwają one do 22 czerwca 2016 roku. Różnego rodzaju zastosowanie obejmuje, między innymi wykorzystanie takich związków jak chrom (VI), 1,2-dichloroetanu - CAS 107-06-2 oraz eteru bis(2-metoksyetylowego).

Więcej